Адреналин

Игри за адреналин


Махалото

Игра със силно изразен адреналинен характер, С помощта на 10-метрово въже, закачено с единия си край към свода на игралната зала, се изпълнява скок от височина 8 метра. Получава се мах с амплитуда 20м и постигане на невероятно ускорение. Усещането е страховито, но носи голямо удовлетворение, както е нестихващо желание да изпиташ това смесено чувство отново и отново. 

Тролей

Играта е с определено адреналинен характер. Участникът е обезопасен с подвесна система и се спуска от височина 8 метра по две наклонени стоманени въжета  с помощта на две ролки.