Групови тренировки

Моля, изберете групова тренировка, за която искате да запазите място:

  Сряда - 24/07/2024

  • 0%
        
  • 21%
        
  • 10%
        
  • 6%
        
  • 50%
        
  • 7%
        
  • 100%
        
  • 0%
        
  • 0%
        
  • 30%
        
  • 75%
        
  • 56%
        
  • 28%
        
  • 29%
        

  Четвъртък - 25/07/2024

  • 5%
        
  • 5%
        
  • 13%
        
  • 10%
        
  • 60%
        
  • 0%
        
  • 25%
        
  • 48%
        
  • 0%
        
  • 24%
        
  • 81%
        
  • 43%
        

  Петък - 26/07/2024

  • 6%
        
  • 7%
        
  • 29%
        
  • 5%
        
  • 100%
        
  • 0%
        
  • 63%
        

  Събота - 27/07/2024

  • 27%
        
  • 21%
        
  • 81%
        
  • 14%
        
  • 55%
        

  Неделя - 28/07/2024

  • 40%